Fakta om afdelingen

Afdeling for Folkeundersøgelser varetager administrative funktioner i forbindelse med screening for kræft i Region Midtjylland, herunder screening for brystkræft, livmoderhalskræft og tarmkræft. Funktionerne vedrører implementering, koordinering, kvalitetsopfølgning, evaluering og udvikling samt forskning i relation til screeningsprogrammerne. 

Der er ansat to speciallæger i Samfundsmedicin i afdelingen. Afdelingen varetager alene hoveduddannelsen i Samfundsmedicin.

Organisering af den lægelige videreuddannelse i afdelingen

Afdelingen er opdelt i tre teams: et sekretariatet, et sagsbehandlerteam og et forskerteam. Uddannelseslægen vil blive tilknyttet sagsbehandlerteamet. Den uddannelsesansvarlige overlægefungerer som hovedvejleder.

Uddannelseslægen modtager daglig vejledning af alle ansatte i afdelingen fortrinsvis de øvrige læger og AC-fuldmægtige.

I afdelingen anvendes de lærings- og kompetencevurderingsmetoder, som er beskrevet i målbeskrivelsen for Samfundsmedicin.

Læs Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for samfundsmedicin

Arbejdsopgaver og -tilrettelæggelse

Den daglige arbejdstid er ca. fra kl. 8.00 – 15.30 (der er flextid i afdelingen).

Enkelte dage kan der forekomme arbejdsopgaver uden for matriklen. Der er ingen vagter, og der bæres ikke uniform. Alle medarbejdere er tildelt kontorplads med egen PC, telefon mv.

Uddannelseslægen i afdelingen vil blive involveret i screeningsfaglige opgaver indenfor bl.a. sundhedsjura, sundhedsforvaltning, kvalitetssikring, udvikling- og organisationsopgaver inden for screeningsområdet

Arbejdsopgaverne og graden af forventet selvstændighed i opgaveløsningen afhænger af uddannelsesniveau.

Introduktion

Nyansatte uddannelseslæger deltager i den fælles introduktion til hospitalet.

Introduktionen indeholder bl.a. oplysninger om hospitalets organisatoriske opbygning inkl. MED-systemet, arbejdsmiljø samt kvalitets- og risikostyring foruden beredskab, brandslukning og genoplivning. 

Derudover introduceres uddannelseslægen i løbet af de første 1-2 uger til:

  • Afdelingens opgaver, organisatoriske opbygning, kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde mv.
  • Praktiske forhold (IT-systemer og -adgange, nøgler, ID-kort, telefonsystemet, sygemelding, parkeringsforhold mv.)
  • Sikkerheds- og kontrolforanstaltninger (katastrofeplan, brandinstrukser, arbejdsmiljø osv.)
  • Præsentation af afdelingens personale, LMU, arbejdsmiljørepræsentant, nøglepersoner og øvrige kontaktpersoner m.m.
  • Uddannelseslægens egne ansvarsområder, planlægning af eget arbejde, organisering, arbejdsdeling, samarbejdsrelationer, mødestruktur, samarbejde med øvrige afdelinger m.m.

Undervisning, konferencer og kurser

Da der er få læger og som oftest kun én uddannelseslæge ad gangen i afdelingen, er vægten lagt på tæt, daglig vejledning snarere end formaliseret undervisning.

Der er personalemøde i afdelingen ca. hver 2. måned og sagsbehandlermøde hver uge / hver14. dag samt kort konference i sagsbehandlerteamet en gang om ugenPå hospitalet afholdes staff-meetings x 6 årligt.

Uddannelseslæge vil få tjenestefri inkl. transport og ved behov overnatning og forplejning til alle obligatoriske kurser. Derudover kan uddannelseslægen blive tilbudt/søge andre relevante kursustilbud, ligesom der gives mulighed for uddannelsesdage på andre samfundsmedicinske afdelinger.

Alle uddannelseslæger tilbydes deltagelse i Årsmøde i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab.

Forskning

Afdelingen igangsætter og medvirker i forskningsprojekter inden for kræftscreening. Der er løbende ph.d.-studerende tilknyttet Afdeling for Folkeundersøgelser foruden øvrige seniorforskere. 

Derudover er der altid flere mindre projekter planlagt/i gang i afdelingen, som uddannelseslægen kan blive involveret i, ligesom der er mulighed for at gennemføre  forskningstræning (anbefales placeret i 1.del af hoveduddannelsen).

Uddannelsesmiljø/visioner vedr. uddannelse

Evaluering af afdelingen som uddannelsessted kan ses på Evaluer.dk.

Der har i 2022 været inspektorbesøg på afdelingen. Læs rapporten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Kontakt

Uddannelsesansvarlig overlæge

Dorte Qvesel

Mail: Dorte.Qvesel@stab.rm.dk

Adresse

Afdeling for Folkeundersøgelser 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15 
8930 Randers NØ