At arbejde på OP - se videoen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Aftaler på Operationsgangen

På Operationsgangen bliver du en del af et stort team af operationssygeplejersker, anæstesisygeplejersker, anæstesilæger, kirurger og serviceassistenter. For at sikre en god og smidig afvikling af operationsprogrammet har vi en række fælles aftaler på Operationsgangen.

Find vores aftaler her på siden og se evt. plakaten, som du også vil se, når du kommer på Operationsgangen.

Hent/print plakaten med aftaler for Operationsgangen (pdf)

Dagens gang på Operationsgangen

Hverdage

Kl. 7.15
OP-tavlemøde: Koordinering af dagens OP-program 
Deltagere: OP-koordinator (ansvarlig for koordinering), koordinerende anæstesisygeplejerske, koordinerende serviceassistent

Kl. 7.45 
Patienter hentes/går til OP 

Kl. 8.00
Teammøde på elektive stuer

Kl. 8.05 
Stue-start på elektive stuer (patient på stuen eller i forrum) 

Kl. 8.05 
Teammøde på akutstuer

Kl. 8.10
Stue-start på akutstuer (patient på stuen eller i forrum)

Kl. 14.00 
OP-tavlemøde: Koordinering af eftermiddagens OP-program 
Deltagere: OP-koordinator (ansvarlig for koordinering), koordinerende anæstesisygeplejerske og evt. koordinerende anæstesilæge

Kl. 21.00 
Fastlæggelse af sikker 1'er 
Vagthavende kirurg er ansvarlig for at fastlægge en sikker 1'er på akutstuerne for den efterfølgende dag, herunder sikring af rettidig mødetid for patient, instrumenter og anæstesitilsyn 
   

Weekend

Kl. 7.45 
Patienter hentes/går til OP 

Kl. 8.00 
Fælles teammøde for de to akutte stuer 
Afholdes v. koordinatorpulten på OP og ledes af de ansvarshavende kirurger

Kl. 8.05 
Stue-start af første akutte fase (patient på stuen eller i forrum)

Kl. 8.15 
Stue-start på anden akutte stue

Afhentning af patienter

Patient nr. 1 
Hentes kl. 7.45. Alle patienter hentes af service. De patienter, der kan, opfordres til at gå ved siden af sengen.

Patient nr. 2, 3, 4 etc. 
Afhentes automatisk til OP, når service er færdig med rengøring af OP-stuen, med mindre andet er aftalt i teamet. Service giver stuen besked om, at patienten står ved stuen.

Statusskift på OP-stuen

Stue-start: Patienten er til stede på stuen eller i forrummet
Kniv-start: Skalpel i (skop ind)
Kniv-slut: Såret lukket (skop ude) inkl. bandagering
Stue-slut: Patienten forlader stuen

OP-sygeplejersken med gulvfunktion er ansvarlig for alle fire statusskift. Opgaven kan uddelegeres til en anden på OP-stuen, hvis OP-sygeplejersken ikke selv har mulighed for at lave statusskiftet.

Perifer nerveblokade

- Patienten monitoreres 20 min. efter anlæggelse af perifer nerveblokade
- Anæstesisygeplejerske installerer patienten på operationsstuen uden monitoreringsudstyr
- Patienten observeres af operationspersonalet i resten af operationsforløbet
- Ved behov for assistance fra anæstesisygeplejerske kaldes på tlf. 23205
- Patienter til perifer nerveblokade bør ikke prioriteres som sikker 1'er

Teammøder

På OP-stuen er vi et team. Inden den første operation er der teammøde på den enkelte operationsstue, hvor dagens operationsprogram gennemgås og spørgsmål afklares.

Teammøderne er vigtige for, at vi får en god og sikker afvikling af dagens operationsprogram. De styrker koordinering på stuen, og at teamet er på forkant med f.eks. lejring og instrumenter. 

Læs artiklen "Derfor er tillid så afgørende i dit team" på Lederwebs hjemmeside

Dagsorden for teammødet

 1. Præsentationsrunde
 2. Gennemgå rækkefølgen for dagens OP-program
 3. Gennemgå planen for hver OP-patient, herunder: 
  • Forventede komplikationer
  • Komorbiditet
  • Lejring/service, særligt udstyr
  • Anæstesi (f.eks. pre-/postoperativ blokade)
  • OP-personale (f.eks. AB +/-, særligt udstyr, røntgen +/-)
 4. Aftal pauser og koordiner ressourcer til afløsning
 5. Runde med spørgsmål

Gode råd til alle i teamet

 • Vær klar kl. 8.00 på elektive stuer og kl. 8.05 på akutte stuer (særligt på torsdage: vær klar kl. 9.00 på elektive stuer og kl. 9.05 på akutte stuer)
 • Byd ind med din viden
 • Stil spørgsmål

Gode råd til teamleder

 • Tjek at alle er til stede (anæstesisygeplejerske og -læge, OP-sygeplejerske og serviceassistent)
 • Start med en præsentationsrunde (navn + funktion)
 • Inviter til spørgsmål (tillid og åbenhed i teamet er vigtigt)

Det gode teammøde på video

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Akut hasteklassifikation

Ved akutte operationer anvender vi akut hasteklassifikation. 

Du kan finde den regionale retningslinje om akut hasteklassifikation i e-Dok.

Hasteklassifikationssystem for den akutte operationspatient, regional retningslinje (e-Dok)

Sikker 1'er

En ”sikker 1'er” er et indgreb, der prioriteres til at være det første indgreb på operationsprogrammet på akutstuerne den kommende dag.

Den sikre 1'er fastlægges senest aftenen før kl. 21 af vagthavende kirurg. Kirurgen er ansvarlig for koordinering af rettidig mødetid for patient, instrumenter og anæstesitilsyn.

Efter fastlæggelse af den sikre 1'er kan omprioriteringer kun ske ved forekomst af uopsættelig kirurgi jf. den regionale hasteklassifikation.

Sikker 1'er anføres i NEPO ved patienten.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål

Kontakt din nærmeste leder, hvis du har spørgsmål til indholdet her på siden eller andre spørgsmål i forhold til dine opgaver på Operationsgangen.