Om projektet

Projekttitel

Hjem fra hospitalet

Forskningsområde

Mette Spliid Ludvigsen undersøger, hvordan man bedst involverer ældre patienter og sikrer en god overgang fra hospitalet til hjemmet.

Metoder

Mette har i forskningen fokus på at udvikle viden om de komplekse udfordringer med imødekommelse af patienters basale eller grundlæggende behov, forebyggelse af komplikationer, sammenhængende patientforløb og sikring af patientoplevet kvalitet. Forskningen indebærer også identificering af forskningsegnede spørgsmål, der anvender konsistente metoder, og som sikrer bevarelse af de relationelle dimensioner og anvendelse af den nye viden i sygeplejepraksis.

Tematisk arbejder Mette med tre områder; overgange, involvering og evidensbaseret sygepleje, som er udmøntet i forskellige forskningsemner:

  • Involvering af den ældre medicinske patient i omsorgen for egen sundhed i overgangen mellem hospital og hjem
  • Unge og unge voksnes overgang til voksenlivet med en kronisk sygdom
  • Sygeplejerskers beslutningstagning ved hæmodialyse hos patienter i permanent hæmodialysebehandling, der har væskeoverbelastning
  • Patienter og pårørendes oplevelser af overgange og overflytning (PRANSIT)

Kontakt

Mail

Mette Spliid Ludvigsen
Seniorforsker

Send mail til Mette

Adresse

Forskning 
Regionshospitalet Randers 
Østervangsvej 70, 1. sal 
8930 Randers NØ