Om projektet

Projekttitel

En kvalitativ undersøgelse af særligt socialt udsatte borgeres deltagelse i kræftscreening og muligheden for udvikling af et målrettet tilbud

Periode

August 2020 til august 2024

Forskningsområde

I Danmark er der indført nationale screeningsprogrammer for livmoderhals-, bryst- samt tarmkræft. Formålet med screeningsprogrammerne er at finde og behandle kræftformerne i et tidligt stadie, hvor skånsom helbredelse er mulig.

Vi ved fra tidligere undersøgelser, at nogle grupper af udsatte borgere deltager markant mindre i screening end resten af befolkningen til trods for, at de har højere risiko for nogle typer af kræft.

Særligt socialt udsatte, såsom borgere med langvarig arbejdsløshed og fattigdom, misbrugslidelser og psykiatriske problematikker, deltager meget sjældent, og det vides ikke med sikkerhed, om den manglende deltagelse skyldes aktivt fravalg fra borgernes side, eller om de oplever barrierer i samfundet og i sundhedssystemet, som bør afhjælpes.

Camilla har en bachelor og kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet.

Fonde

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsfond, Helsefonden og Folkesundhed i Midten.

Afdeling og vejledere

Afdeling

Afdeling for Folkeundersøgelser

Vejledere

  • Berit Andersen, professor, Afdeling for Folkeundersøgelser (hovedvejleder)
  • Pia Kirkegaard, seniorforsker, MA, Ph.d., Afdeling for Folkeundersøgelser

Kontakt

Telefon og mail

Camilla Rahr Tatari
Ph.d.-studerende

Tlf. 78 42 01 78

Send mail til Camilla

Adresse

Afdeling for Folkeundersøgelser
Regionshospitalet Randers 
Østervangsvej 70, 1. sal 
8930 Randers NØ