Service til afdelingerne

Regionsapoteket Midtjylland servicerer afdelingerne på Regionshospitalet Randers med medicin og faglig rådgivning.

Læs om Regionsapoteket Midtjylland på fagperson.sundhed.rm.dk