Afdeling for Regional Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til personer, der pga. funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger eller i den kommunale børne-, unge- eller omsorgstandpleje.

Coronavirus - sådan gør vi i specialtandplejen

Læs mere på Afdeling for Regional Specialtandplejes hjemmeside (Hospitalsenhed Midt)

Målgrupper for specialtandplejen

Målgruppen for specialtandpleje er børn og voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne, eksempelvis sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade.

Personer med svære somatiske sygdomme (eksempelvis patienter med parkinsons sygdom eller sklerose) kan ligeledes have svært ved at medvirke til tandbehandling. Er dette tilfældet kan specialtandpleje også være relevant.

Henvisning til specialtandplejen

Det er den kommunale specialtandpleje i patientens bopælskommune, der visiterer/henviser til specialtandpleje.

Den Regionale Specialtandpleje har sin base i Viborg, men har også en afdeling på Regionshospitalet Randers.

Mere information

Læs mere om Afdeling for Regional Specialtandpleje på www.specialtandpleje.dk