HVEM KAN HENVISE TIL ENHED FOR LINDRENDE BEHANDLING?

 • Praktiserende læger og læger på sygehusafdelinger  
 • Der sendes elektronisk henvisning (Afd. Kode 7005 017)

 

HVEM KAN HENVISES?

 • Patienten skal have en uhelbredelig livstruende sygdom ledsaget af en kompliceret palliativ problemstilling af fysisk, psykosocial og/eller eksistentiel karakter
 • Indsatsen kan kombineres med livsforlængende palliativ behandling, men mulighederne for kurativ behandling af sygdommen skal være udtømte
 • Patienten skal være informeret om sygdommens karakter og skal vide, at indsatsen vil være lindrende pleje og behandling
 • Patienten skal være bosiddende i Randers klyngens optageområde, det vil sige Randers-, Favrskov-, Syddjurs- eller Norddjurs kommune

 

AF HENVISNINGEN SKAL FREMGÅ:

 • Navn, cpr-nummer, adresse og telefonnummer
 • Henvisningsdiagnose
 • Kort beskrivelse af patientens aktuelle problemstilling og formål med henvisning
 • Medicinliste
 • Social anamnese
 • Oplysning om specielle sociale ydelser (terminalerklæring, medicintilskud, plejeorlov mm.)
 • Oplysning om stamafdeling
 • Oplysning om egen læge, hjemmesygeplejerske eller områdecenter