Klinisk undervisning på Kvindesygdomme og Barsel Sengeafsnit vil overordnet blive organiseret således:

Den studerende og den kliniske vejleder planlægger løbende, hvilke patienter den studerende skal følge i sine patientforløb

  • Via de planlagte patientforløb får den studerende mulighed for at studere i forhold til afsnittets speciale, målene for semestret og de obligatoriske kliniske indholdselementer
  • Den kliniske vejleder varetager vejledning af den studerende i forhold til klinisk sygepleje eller planlægger, hvilke sygeplejersker, der skal fungere som daglige vejledere. 
  • Den studerende og den kliniske vejleder afholder ugentlige samtaler, hvor der reflekteres over praksis.
  • Der foregår evaluering i forhold til målene for semestret og de obligatoriske kliniske indholdselementer.
  • Der planlægges hvilke patientforløb den studerende skal studere i det videre forløb.
  • Både den kliniske vejleder, daglige vejleder og den studerende har ansvar for at dokumentere den studerendes studieaktivitet i forhold til mål og obligatoriske kliniske indholdselementer.
  • I 5. uge af perioden foretager den kliniske vejleder en vurdering af, hvorvidt den studerende har opfyldt kravene for obligatorisk deltagelse i klinisk undervisning og den studerendes standpunkt i forhold til målene for semestret.