Kvindesygdomme og Fødsler er med til at uddanne lægesekretærelever.

Som elev er du på afdelingen i 8 måneder sideløbende med teorien på Århus Købmandsskole og arbejdet består bl.a. i at skrive journaler, epikriser (udskrivningsbrev til egen læge), breve til patienter, booke tider i EPJ, telefonpasning, ordne post samt henvisninger, tage imod patienter m.v.

Som elev vil man komme rundt på de forskellige afdelinger, så man får et indblik i, hvordan det foregår de forskellige steder. Det omfatter Fødeafsnittet, Kvindesygdomme og Barsel Sengeafsnit, Jordemodercentret samt Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet.

Man har også mulighed for at komme med en dag i Dagkirurgien, hvor man kan være med til at se mindre operationer samt være med til at se ultralydsscanninger af de gravide i Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet.

Sekretærgruppen består af en ledende sekretær samt ti engagerede sekretærer, som alle deltager i oplæringen af eleverne. Vi har én elevansvarlig, som planlægger de enkelte forløb, sørger for at holde samtaler med eleven, deltager i konferencer o. lign.

Om lægesekretæruddannelsen på Regionshospitalet Randers.