Afdelingen modtager studerende fra University College Aalborg. Fra hvert hold jordemoderstuderende er der 3-4, som får tildelt praktik i Randers.

Som jordemoderstuderende i Randers indgår du i et team af jordemødre, hvor én af dem vil fungere som din primære vejleder.

Størstedelen af din praktikperiode foregår på Fødeafsnittet, heraf en dag om ugen i jordemoderkonsultation. Vi har jordemoderkonsultationer i Randers, Hammel, Hinnerup, Hadsten og Grenaa. Du skal selv sørge for transport til udekonsultationerne. Desuden vil der være praktikophold på Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet, Kvindesygdomme og Barsel Sengeafsnit og Børne og Unge Sengeafsnit for Nyfødte.

Der er to uddannelsesansvarlige jordemødre, som står for koordinering og planlægningen af dit uddannelsesforløb.

Som en del af din introduktion vil du modtage en uddannelsesbog, som vil blive gennemgået sammen med de uddannelsesansvarlige jordemødre.

Den kliniske uddannelsesbog er et pædagogisk arbejdsredskab, hvor du i samarbejde med kontaktjordemødre og uddannelsesansvarlige kan dokumentere læringsforløb gennem din kliniske uddannelse. Hvert klinisk modul afsluttes med en prøve.

Studietiden i klinikken er 30 timer/uge med direkte patientkontakt, i skiftende vagter, der også kan ligge i weekenden Ud over dette, skemalægges introduktion, vejledning, undervisning og møder. I Randers er vi ikke flere, end vi kan nå at lære hinanden at kende alle sammen. Vi prioriterer et godt studiemiljø, tværfagligt samarbejde og høj faglig kvalitet.

Læs mere om uddannelsen her.