Forskningsansvarlig overlæge

Pinar Bor, overlæge, Ph.d., klinisk lektor                               Telefon: 7842 1111                                                                   Mail: isibor@rm.dk

 

Igangværende projekter

- CONDISOX projekt: Continued versus discontinued oxytocin stimulation of labour in a double-blinded randomised controlled trial http://condisox.dk              Hovedvejleder: Pinar Bor, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Randers Regionshospital.     Medvejleder: Niels Uldbjerg, professor, dr. med, Afdelingen for Kvindesygdomme og fødsler, AUH, Julie Glavind, MD, PhD Afdelingen for Kvindesygdomme og fødsler, AUH. Philip J. Steer, Emeritus Professor, BSc, MD, FRCOG Academic Department of Obstetrics and Gynaecology, division of cancer, Imperial College London, London, England

- Prævalencen af receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin, psykoaktive stoffer og naturmedicin i gravide kvinders blod. Forskningsårsprojekt. Ansvarlig: Sissel Krammer, forskningsårsstudent. Hovedvejleder: Pinar Bor, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Randers Regionshospital. Medvejleder: Agnete Larsen, læge, lektor, ph.d, Biomedicinsk afdeling, Aarhus Universitet. Iana Lesnikova, afdelingslæge, postgraduat klinisk lektor,ph.d Institut for Retsmedicin, AU. Mette Findal Andreasen, seniorforsker, ph.d, Institut for Retsmedicin, Retskemisk, AU. Niels Uldbjerg, overlæge, professor, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, AU.

- (NICUM)NIche development with closure of Cesarean Uterotomy by Modified or conventional two-layer technique. Double blind randomiseret projekt.                 Ansvarlig: Julie Glavind, 1.reservelæge. Medvejleder: Pinar Bor, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Randers Regionshospital. Axel Forman, professor, dr. med, Afdelingen for Kvindesygdomme og fødsler, AU.

- Prophylactic antibiotic treatment for midurethral sling operations. Fælles RegionMidt projekt. Specialeopgave. Ansvarlig: Sai Olivia Dumas-Johansen, medicinsk student. Hovedvejleder: Pinar Bor, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Randers Regionshospital. Medvejleder: Marianne Glavind-Kristensen, overlæge, Ph.D, adjungeret klinisk lektor, Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, AU.  

- Predictive factors of successful labour induction at 41+ 3 weeks of gestation. Specialeopgave. Ansvarlig: Larissa Callesen, medicinsk student. Hovedvejleder: Pinar Bor, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Randers Regionshospital. Medvejleder: Julie Glavind, 1.reservelæge Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Randers Regionshospital.

 

Påbegyndte projekter

- Elastografi Kommende ph.d projekt. Ansvarlig: Christine Thomsen, ph.d student Hovedvejleder: Pinar Bor, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Randers Regionshospital. Medvejleder: Niels Uldbjerg, professor, dr. med, Afdelingen for Kvindesygdomme og fødsler, AUH. Puk Sandager, overlæge, ph.d., Afdelingen for Kvindesygdomme og fødsler, AUH. Lene Hee Christensen, læge, ph.d. Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Nordsjællands hospital. Mogens Hinge, lektor, ph.d., Institut for Ingeniørvidenskab, AU.

Anvendelse af kateter ā demeure ved planlagt sectio. Klinisk prospektiv undersøgelse. Ansvarlig: Helle Folge Bungum, reservelæge. Hovedvejleder: Pinar Bor, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Randers Regionshospita. Medvejleder:  Susanne Ledertoug, overlæge, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Randers Regionshospital.

Afsluttede projekter i 2015

- Påvirkes ovariereserven af kirurgi i det lille bækken. Forskningsårsprojekt. Ansvarlig:  Josephine Hyldegaard, forskningsårsstudent. Hovedvejleder: Pinar Bor, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Randers Regionshospital. Medvejleder: Niels Tørring (co-supervisor), Lektor, cand. Scient. Klinisk Biokemisk afdeling , AU. Helen N. Madsen (co-supervisor), PhD-studerende.Klinisk Biokemisk Afdeling, AU. Hans Jakob Ingerslev (co-upervisor), Professor, overlæge, Fertilitetsklinikken AU.

- The perceived effect on vaginal health of administrating a prebiotic to the vaginal biosphere. Ansvarlig: Ulla Jeppesen.

- Termination of pregnancy in first trimester provided by nurses at the Abortion Clinic. Klinisk prospective undersøgelse. AnsvarligJanne Redder, sygeplejerske. Medvejleder: Pinar Bor, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Randers Regionshospital. Sidsel Boie, reservelæge, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Randers Regionshospital. Caroline Juhl, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Randers Regionshospital. 

Forskningstræningsprojekter

Residual Disease and Bleeding Complication Rates after LEEP for Treatment of Cervical Intraepithelial Dysplasia Depending On the Educational Level of the Surgeon.

Should Chlamydia screening be offered to women with miscarriage?

Predictive value of serum progesterone for spontaneous resolution of pregnancies of unknown location.

Recurrence or new onset pelvic organ prolapse after posterior vaginal wall repair.

Kliniske konsequence af mindre liv i sidste trimester.

 

Forskningsmæssige indsatsområder

1.trimestr provekeret abort

Cervikal dysplasi

Sterilisationer

Planlagt elektive sectio

Menometroragi

Genital Prolaps      

Urininkontinens