Socialsygeplejersken har en særlig viden om de miljøer, hvor mennesker med komplekse sociale problemer færdes.

Dermed kan hun hjælpe både personale og borgere med at navigere i sundhedssystemets regionale og kommunale tilbud og fungere som bindeled mellem hospitalet og kommunerne.

Hvem kan få hjælp af socialsygeplejersken

Ved socialt udsatte patienter forstås især: 

 • Mennesker ramt af hjemløshed
 • Mennesker i prostitution
 • Mennesker ramt af fattigdom
 • Mennesker med:
  • Stofmisbrug
  • Alkoholmisbrug
  • Sindslidelser

Denne målgruppe har ofte store og sammensatte sociale problemstillinger udover de helbredsmæssige problemer, der gør, at de er kommet i kontakt med hospitalet. De sociale problemstillinger kan føre til social udsathed.

Socialsygeplejersken har derfor til formål at forbedre både indlæggelse og udskrivelse for socialt udsatte samt at koordinere og skabe et sammenhængende patientforløb for den udsatte patient.

Hvordan kan socialsygeplejersken hjælpe

Socialsygeplejersken har specialiseret viden om klinisk sygepleje til socialt udsatte, herunder:

 • Skadeligt forbrug af rusmidler
 • Viden om sammenhæng mellem somatisk sygdom og brugen af rusmidler
 • Substitutionsbehandling
 • Abstinensbehandling

Socialsygeplejersken kan således sikre, at viden om udsatte patienter og deres adfærd, valg og hverdag formidles, så behandlingen i samarbejde med personalet på afdelingerne kvalitetssikres bedst muligt.

Kontakt

Telefon

Kontakt socialsygeplejerske Mia Lindgaard på 

tlf. 21 13 20 87

Træffetid

Alle hverdage kl. 8-15

Mail

Når du skal skrive til socialsygeplejersken som fagperson, kan du enten sende mailen til Akutafdelingen via virk.dk eller sende til mialid@rm.dk.

Hvis du skriver som privatperson

Se kontaktoplysningerne på den borgerrettede side