Om afdelingen

Afdelingen er ledelsesmæssigt organiseret som en afdeling på Regionshospitalet Randers. I sin løsning af den regionale kræftscreeningsopgave er afdelingen en udførende enhed under Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland. Derudover indeholder afdelingen en universitetsklinik for kræftscreening. Denne klinik er organisatorisk en del af Aarhus Universitet.

Afdeling for Folkeundersøgelser (AF) varetager administration, planlægning, koordinering og udvikling af de nationale kræftscreeningsprogrammer i Region Midtjylland. Derudover er afdelingen hjemsted for Universitetsklinik for Kræftscreening udpeget af Aarhus Universitet.

Afdelingen ledes af cheflæge og klinisk professor Berit Andersen samt afdelingschef Gitte Jessing. Medarbejderne i AF har forskellig faglig baggrund og tæller blandt andet læger, sygeplejersker og kontorpersonale foruden medarbejdere med anden sundhedsvidenskabelig, naturvidenskabelig, humanistisk og samfundsfaglig baggrund. AF har løbende medarbejdere tilknyttet i tidsbegrænsede perioder som eksempelvis ph.d.-studerende og uddannelseslæger i specialet samfundsmedicin.

AF har adresse på Regionshospitalet Randers og refererer til hospitalsledelsen. Herudover har AF et tæt samarbejde med den samlede region via Sundhedsplanlægning og Styregruppen for Screeningsprogrammer.

Styregruppen for Screeningsprogrammer i Region Midtjylland

Styregruppen for Screeningsprogrammer er et mødeforum under Region Midtjylland, som skal sikre hensigtsmæssig og ensartet planlægning og implementering af screeningsprogrammerne for brystkræft, livmoderhalskræft og tarmkræft i hele regionen. Styregruppen behandler de overordnede principper vedrørende koordinering, implementering, organisering og anvendelse af screeningsmetoder.

Styregruppen består af de lægefaglige direktører på de somatiske hospitaler, repræsentanter for Sundhedsplanlægning og sundhedsdirektionen i Region Midtjylland. AF varetager sekretariatsbetjeningen af styregruppen, der afholder kvartalsvise møder.

Revideret 07-11-2022