Staben er en tværgående serviceafdeling, som løser drifts- og udviklingsopgaver på Regionshospitalet Randers.

Staben fungerer som stabsfunktion for hospitalsledelsen, yder rådgivning og bistand til afdelingsledelserne og servicerer hospitalets ansatte og brugere på en række forskellige områder.