Se hospitalets nøgletal for de seneste år. Du kan finde tal for indlæggelser, operationer, besøg, fødsler, ansatte og budget.

Indlæggelser

Senge

Hospitalet er lige knap 200 normerede senge. Det kan dog variere alt efter årstid og aktuelle udfordringer.

Antal akutte indlæggelser

2021: 28.593

2022: 30.391

2023: 29.908

Gennemsnitligt antal indlæggelsesdage

2021: 2,1

2022: 2,4

2023: 2,3

Operationer

Antal operationer

2021: ca. 24.000

2023: ca. 26.000

Besøg

Antal ambulante besøg

2021: 141.939

2022: 146.033

2023: 148.964

Tallet inkluderer ikke radiologiske undersøgelser og virtuelle kontakter.

CT-skanninger i 2023: ca. 36.000

Røntgenundersøgelser i 2023: ca. 73.000

Antal skadestuebesøg

2022: 16.293

2023: 16.357

Heraf er ca. 1700 besøg i Akutklinikken i Grenaa.

Fødsler

2021: 2467

2022: 2271

2023: 2217

Ansatte

2021: 2088

2022: 2058

2023: 1992

Tallene viser antal månedslønnede i december måned det pågældende år.

Budget

2021: 1,37 mia. kr.

2022: 1,43 mia. kr.

2023: 1,37 mia. kr.