Se hospitalets nøgletal for de seneste år. Du kan finde tal for indlæggelser, operationer, besøg, fødsler, ansatte og budget.

Indlæggelser

Senge

Hospitalet er lige knap 200 normerede senge. Det kan dog variere alt efter årstid og aktuelle udfordringer.

Antal akutte indlæggelser

2019: 27.731

2020: 27.697

2021: 28.595

Gennemsnitligt antal indlæggelsesdage

2019: 2,2

2020: 2,1

2021: 2,1

Operationer

Antal operationer

2019: 25.327

2020: 24.435

2021: 24.052

Heraf antal årlige hofteoperationer

2019: 519

2020: 457

2021: 430

Besøg

Antal ambulante besøg

2019: 157.627

2020: 144.083

2021: 141.953

Antal skadestuebesøg

2019: 14.473

2020: 14.210

2021: 15.181

Fødsler

2019: 2190

2020: 2242

2021: 2458

Ansatte

2019: 1691

2020: 1696

2021: 1956

Budget

2020: 1,28 mia. kr.

2021: 1,26 mia. kr.