20. marts 2020

Alle patienter, som er henvist med symptomer på COVID-19, skal benytte en særskilt indgang til Regionshospitalet Randers.

Skiltning viser vej til den nye indgang for patienter med mistanke om COVID-19 fra Akutafdelingens indgang B. Foto: Helle Brandstrup Larsen.

Indgangen til Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers bliver nu opdelt, så patienter med mistanke om COVID-19 ikke kommer ind samme vej som øvrige patienter.

Patienter, der er henvist til hospitalet med symptomer på COVID-19, skal bruge en midlertidig indgang, som er etableret ved ambulanceindkørslen på Skovlyvej.

Det er VIGTIGT, at adgangen sker via fortovet, idet ambulancerne fortsat kører til og fra ambulancehallen.

Det er IKKE tilladt at køre ind til ambulanceindgangen. Parkering kan fortsat ske på p-pladserne foran Akutmodtagelsen på Skovlyvej.

Patienter, der skal på Akutmodtagelsen i sammenhænge, der IKKE er relateret til COVID-19, skal fortsat benytte Indgang B, Skovlyvej 9.

For yderligere information, kontakt:
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.:4079 2609