1. juli 2020

 

Bæredygtig hospitalsdrift har stået højt på dagsordenen på Regionshospitalet Randers de senere år, og nu begynder det målrettede fokus på grøn omstilling for alvor at kaste glans af sig. Som det første hospital i Verden har Serviceafdelingen nu fået svanemærket rengøringen. Miljøcertificeringen blev fejret 1. juli med deltagelse af bl.a. regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Serviceafdelngen får svanemærket_3947.jpg

Servicechef Dorte Baarup modtog Svanemærket af direktør for Miljømærkning Danmark, Martin Fabiansen. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Det er ikke hver dag, at et dansk hospital kan bryste sig af at have en verdensrekord. Ikke desto mindre har Regionshospitalet Randers som det første hospital i Verden opnået Svanemærket for rengøringen af hospitalet. Miljømærkecertificeringen er dokumentation på, at rengøringen lever op til skrappe miljøkrav.

Den bæredygtige indsats i Serviceafdelingen taler ind i det overordnede fokus på klima, miljø og ressourcer i Region Midtjylland.

- Vi har som mål, at vi skal bruge flere miljømærkede produkter i Region Midtjyllands drift. På Regionshospitalet Randers er de gået hele vejen på rengøringsområdet, så de nu har fået Svanemærket. Det er ikke bare godt for miljøet, men det er jo også med til at sikre, at driften af vores hospitaler ikke går ud over menneskers sundhed på lang sigt. Det er rigtig godt gået af hospitalet, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S).

Serviceafdelingen fik officielt tildelt Svanemærket af Miljømærkning Danmarks direktør, Martin Fabiansen, ved en reception på hospitalet den 1. juli.

Serviceafdelngen får svanemærket_3918.jpg

Serviceafdelingens medarbejdere deltog i overrækkelsen fra balkonen i hospitalets forhal. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Grøn omstilling er også godt for arbejdsmiljøet
Serviceafdelingen har fået Svanemærket ved at leve op til en række skrappe krav på rengøringsområdet. Det betyder bl.a., at alle de rengøringsprodukter, afdelingen anvender, er miljømærkede og bruges i de rette doser, at afdelingen minimerer forbruget af unødige kemikalier, og at den samarbejder med både et svanemærket tekstilvaskeri og en svanemærket vinduespudser.

Forbruget af rengøringsmidler er reduceret med 14,5 %, svarende til 379 liter. Medarbejderne er derudover uddannet til at håndtere bl.a. affald korrekt.

- Det er glædeligt, at Regionshospitalet Randers som det første hospital i Verden har valgt at få certificeret rengøringsområdet i deres Serviceafdeling med Svanemærket – og på den måde bidrager til den grønne omstilling. Det gavner både miljøet og rengøringspersonalet, at rengøringen lever op til skrappe miljø- og kemikaliekrav, mens Svanemærkets indbyggede kvalitetssystemer sikrer, at rengøringen naturligvis også er effektiv, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Serviceafdelngen får svanemærket_3950.jpg

Som det første hospital i Verden har Regionshospitalet Randers hængt Svanemærket på væggen. Fra venstre: Hospitalsdirektør Jonas Dahl, formand for Region Midtjylland Anders Kühnau (S), Servicechef Dorte Baarup, direktør for Miljømærkning Danmark, Martin Fabiansen, og serviceleder Charlotte Veien.

I arbejdet med at opnå Svanemærket har hospitalet også øget fokus på at reducere forbruget af plastikposer. Dette har også positiv effekt på arbejdsmiljøet, da færre skraldespande skal tømmes og flyttes, når der bliver vasket gulv, ligesom de miljømærkede produkter er mere skånsomme at arbejde med og fremstillet i genanvendelig emballage.

Et grønt forgangshospital
Siden 2018 har bæredygtighed været et nøgleord i Region Midtjylland, og Regionshospitalet Randers har fra første færd været et grønt forgangshospital. Foruden de projekter, der er udgået fra Serviceafdelingen, har andre afdelinger på hospitalet også arbejdet intensivt med at afprøve nye, bæredygtige arbejdsgange, bl.a. ved at sætte fokus på affaldssortering, reduktion af forbrug og økologi.

- De ansatte har kastet sig ind i den grønne omstilling med stor iver og initiativrigdom. Vi er meget stolte af at have opnået Svanemærket i Serviceafdelingen, og vi har bestemt et ønske om at få svanemærket flere afdelinger på hospitalet. Gejsten for den grønne omstilling er stor blandt os alle, siger hospitalsdirektør Jonas Dahl.

Bæredygtighedsprojekterne er drevet af lokale kræfter, og initiativet til de forskellige projekter kommer som oftest fra de klinikere og det personale, der kender hospitalet og driften indefra.