12. november 2020

Region Midtjylland har givet 1,1 mio. kr. til et forskningsprojekt på Regionshospitalet Randers, der skal forbedre diagnostik og behandling af forstadier til livmoderhalskræft hos kvinder efter overgangsalderen.

Line Winther Gustafsen, læge og ph.d.-studerende, glæder sig over, at hun har modtaget godt 1,1 mio. kr. i støtte til hendes forskningsprojekt fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Line Winther Gustafsen, speciallæge og ph.d.-studerende i Afdeling for Folkeundersøgelser, glæder sig over, at hun har modtaget godt 1,1 mio. kr. i støtte til hendes forskningsprojekt fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Bevillingen skal bruges til at skabe ny viden om udredning og behandling af kvinder efter overgangsalderen, i alderen 45 år og opefter, når de ved en screening har fået konstateret celleforandringer eller en HPV-infektion.

- Udredning og behandling af forstadier til livmoderhalskræft hos kvinder efter overgangsalderen kan være mere kompliceret og mere langvarigt end hos yngre kvinder. Det skyldes aldersbetingede forandringer ved livmoderhalsen, som opstår i forbindelse med og efter, at kvinder kommer i overgangsalderen. Vores viden om, hvordan vi bedst diagnosticerer og behandler kvinder kvinderne er for nuværende meget begrænset, fortæller Line Winther Gustafsen.

Hurtigere, bedre og mere effektivt

Derfor vil Line Winther Gustafson og hendes kolleger undersøge, hvordan de på en hurtigere, bedre og mere effektiv måde kan finde og behandle kvinder, som er i risiko for at udvikle kræft i livmoderhalsen. Kollegerne i projektet er ansatte i Patologi samt gynækologer i Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og Hospitalsenhed Midt.

Sammen vil de se på effekten af at tilbyde et såkaldt keglesnit til at undersøge kvinder i aldersgruppen 45 år og opefter med celle-forandringer, og sammenholde det med den kikkertundersøgelse og de vævsprøver, som er den udredning, kvinderne tilbydes i dag. 

- Vi forventer, at keglesnittet, som er en størrevvævsprøve, viser sig at være mere præcis end kikkertundersøgelsen og de mindre vævsprøver. Et keglesnit har yderligere den fordel, at den i sig selv kan udgøre behandlingen af kvindens forandringer, og det betyder, at kvinderne undgår at følge kontrolprogrammer, som undertiden kan vise sig at blive langvarige, fortæller Line Winther Gustafson.

Ny metode afprøves

Udover keglesnittet, vil forskerne også tage et celleskrab fra livmoderhalsen. Ved hjælp af en ny metode, en såkaldt biomarkør, der afprøves for første gang i Danmark på kvinder efter overgangs-alderen, vil forskerne undersøge, om kvinderne efter celleskrabet kan opdeles i forskellige risikogrupper. Med biomarkøren håber forskerne at kunne identificere de kvinder med størst risiko for at udvikle livmoderhalskræft og begynde at behandle dem med det samme.

- Hvis vores forskning viser, at de nye metoder gør en forskel, så vil vi fremover bedre kunne tilpasse et forløb til den enkelte kvindes behov for kontrol og behandling. Vi håber dermed også, at vores studie kan danne grundlag for nye retningslinjer for screening, opsporing og behandling af livmoderhalskræft hos kvinder efter overgangsalderen, siger Line Winther Gustafson.

Forbedrer mulighederne for behandling

Berit Andersen, professor, ledende overlæge på Afdelingen for Folkeundersøgelser og professor i screening på Regionshospitalet Randers, er glad for, at Region Midtjylland har valgt at støtte projektet.

- Med en befolkning, hvor gennemsnitsalderen stiger, vil der også konstateres flere tilfælde af forstadier til livmoderkræft hos ældre kvinder. Forskningen kan være med til at sikre, at vi kan udrede og behandle disse kvinder på den bedst mulige måde og dermed forbedre mulighederne for at forebygge denne kræftform, siger Berit Andersen.

For yderligere oplysninger:
Line W. Gustafsen, speciallæge og ph.d.-studerende, tlf.: 7842 0269
Berit Andersen, professor i screening, tlf.:7842 0171
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.:4079 2609