01.10.2020

Patienter, pårørende og personale på hospitaler i Region Midtjylland skal bruge mundbind, hvor det er svært at holde afstand.

Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjerne for brugen af mundbind og masker på sundheds- og ældreområdet. 

Derfor skal patienter, pårørende og personale på hospitalerne bruge mundbind i de situationer, hvor det er svært at holde den anbefalede afstand.

Det kan for eksempel være i forbindelse med undersøgelse, behandling eller pleje. Det kan også være, hvad man som pårørende vil holde i hånd eller støtte en person i at gå.

Kravet om mundbind gælder ikke indlagte patienter, der er testet negativ for COVID-19.

De nye retningslinjer erstatter den tidligere anbefaling om, at personalet skal bruge maske ved tæt kontakt over 15 minutter. I stedet skal man nu bruge ansigtsværnemidler i situationer, hvor det ikke er muligt at holde den fornødne afstand. Afstanden defineres til minimum 1 meter og til 2 meter ved kontakt til de personer, som man ved er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19.

Mundbind i kantinen

Hvis man som patient, pårørende, bruger eller personale besøger hospitalets kantine, skal skal man bære mundbind, når man bevæger sig rundt, men ikke når man sidder ned. Kravet om mundbind i kantinen gælder, fordi kantinen på Regionshospitalet Randers har offentlig adgang.

Opfordring til at medbringe mundbind

I Region Midtjylland opfordres patienter og pårørende til at medbringe mundbind, hvis de skal på hospitalet. Patienter og pårørende, der ikke selv medbringer mundbind, og som kommer i en situation, hvor det er svært at holde afstand, får udleveret mundbind på hospitalet.