27. januar 2020

På Regionshospitalet Randers har ortopædkirurgerne de senere år gjort sig særligt bemærkede. De er nemlig lynhurtige til at få patienter med hoftenære lårbensbrud opereret og på benene igen. Det effektive forløb er resultat af et vedvarende fokus på området, et tæt tværfagligt samarbejde om patienterne samt et mod til at gå nye veje.

På Regionshospitalet Randers ligger patienter med hoftebrud på operationslejet i gennemsnit ni timer efter, at de er ankommet til hospitalet. Og allerede 3-4 dage senere er de klar til at blive sendt hjem. Den nyeste årsrapport fra den tværfaglige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for hoftenære lårbensbrud viser, at kirurgerne opererer 93 % af patienterne inden for den fastsatte standard på 24 timer, og 96 % af hoftebrudspatienterne er på benene inden for et døgn efter indgrebet.

Hoftenære lårbensbrud har længe været et fokusområde i Randers. Som led i at optimere behandlingen og efterforløbet har tværfagligheden omkring patienterne været et essentielt knudepunkt. Foto: Helle Brandstrup Larsen

- Vi klassificerer patienter med hoftenære lårbensbrud som akutte, og prioriterer dem over næsten alle andre patienter. Det betyder, at vi har enormt stort fokus på patientgruppen, og i årevis har arbejdet intensivt med at optimere behandlings- og opfølgningsforløbet for dem – og til vores glæde med stor succes, siger Michael Tjørnild, ledende overlæge i Ortopædkirurgi.

Effektive forløb forebygger følgevirkninger

Patienter med hoftenære lårbensbrud er som oftest ældre (+65 år). Ved lange ventetider til operation eller for mange stilleliggende timer i sengen efter det kirurgiske indgreb, øges risikoen for, at patienterne mister muskelstyrke og funktionsevne permanent. Af denne grund er det afgørende, at kirurgerne handler hurtigt, når en patient kommer ind med et brud på knoglerne omkring hoften.

Michael Tjørnild Foto Helle Brandstrup Larsen.jpg

Michael Tjørnild, ledende overlæge i Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Randers. Foto: Helle Brandstrup Larsen

- Ved at handle hurtigt forebygger vi mange af de ellers slemme følgevirkninger et hoftebrud kan have for en patient, fx delir og blodpropper. Og vi forebygger nye faldulykker. Det er meget fordelagtigt for patienten – og for økonomien i sundhedsvæsenet, siger Michael Tjørnild og tilføjer:

- Vores genindlæggelsestal er sammenlignelige med tallene fra landets andre ortopædkirurgiske afdelinger. Det er med til at understrege, at vi ikke sender patienterne for tidligt hjem.

Ortopædkirurgerne i Randers opererer fra kl. 8.00 morgen til sent ud på aftenen. Hoftebrudspatienter, der indlægges om natten, tilses inden for få timer af den ortopædkirurg, der skal operere og af en anæstesilæge, så operationen kan afvikles som det første morgenen efter.

Tætte samarbejder på kryds og tværs  

Hoftenære lårbensbrud har længe været et fokusområde i Randers. Som led i at optimere behandlingen og efterforløbet har tværfagligheden omkring patienterne været et essentielt knudepunkt. Allerede dagen efter operationen fører en geriater status over patientens medicinske behandling, da fejl i medicineringen er årsag til følgevirkninger og genindlæggelse. På samme måde involveres fysioterapeuter og ergoterapeuter hurtigt i det postoperationelle forløb, ligesom udskrivningskoordinatorer fra kommunen besøger afdelingen på daglig basis for at sikre, at patienterne udskrives til de rette omstændigheder.

- Den tætte og personlige relation mellem de forskellige fagligheder er befordrende. Den betyder, at vi føler os endnu mere forpligtede til at tage fælles hånd om patienterne og få dem trygt igennem hospitalssystemet og videre ud i kommunen. Glæden ved at løfte i flok kan mærkes – både i form af målbare resultater såsom færre genindlæggelser, men også som en generel positiv arbejdskultur, siger Michael Tjørnild.

Ortopædkirurgerne arbejder hele tiden for at gøre det endnu bedre for patienterne. Aktuelt foregår fx et internt kvalitetsprojekt, hvis formål er at optimere den postoperationelle fysioterapi og sygeplejefaglige intervention ved patienterne, så de får mest muligt ud af deres korte indlæggelse. Fysioterapeuterne bør fx undgå at besøge patienterne lige efter spisning eller et toiletbesøg, da al fysisk aktivitet udmatter patienterne og vil gøre dem mindre motiverede for fysioterapi.

- Vi sigter hele tiden imod at gøre nye erfaringer. Vi er heldige at være en del af en nysgerrig organisation, som er åben for at sætte nye initiativer i søen. Det har virkelig båret frugt, siger Michael Tjørnild.

For yderligere information, kontakt:
Michael Tjørnild, ledende overlæge i Ortopædkirurgi, tlf.: 2074 3410
Hanne Skaarup, udskrivningskoordinator i Randers Kommune, tlf.: 8915 2583
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609