20. januar 2020

Borgere føler sig på baggrund af et nyt it-værktøj bedre klædt på til at beslutte, om de vil deltage i screening for tarmkræft eller ej.

It-værktøjet, som også kaldes et beslutningsstøtteværktøj, er udviklet af læge og ph.d. Pernille Gabel, som har afsluttet sit forskningsprojekt. Resultaterne viser, at de borgere, der har brugt værktøjet, føler sig bedre informeret om fordele og ulemper ved at deltage i tarmkræftscreeningen, ligesom de i højere grad er tilfredse med deres beslutning om at deltage eller ej.

Pernille Gabel har udviklet et beslutningsstøtteværktøj, der skal klæde borgere bedre på til at træffe valget, om de vil deltage i tarmkræftscreeningen. Foto: Helle Brandstrup Larsen.

Studiet viser desuden, at andelen af borgere, der vælger at deltage i screeningen, er lidt højere i den gruppe, der har brugt beslutningsstøtteværktøjet, sammenlignet med en kontrolgruppe, som ikke har benyttet værktøjet. En positiv sidegevinst ved projektet, forklarer Pernille Gabel.

- Det er faktisk ikke målet med det her projekt at få flere til at deltage i screeningen. Formålet er, at flere borgere på et oplyst grundlag kan tage stilling til, om de vil deltage eller ej. Det er jo en beslutning, som borgerne skal træffe alene uden kontakt til sundhedsfagligt personale.

Appetitlig information

Beslutningsstøtteværktøjet er målrettet borgere med korte uddannelser, idet tidligere studier viser, at de i mindre grad deltager i tarmkræftscreeningen. Samtidig er sygdommen typisk mere fremskredet på det tidspunkt, hvor den opdages, og derfor har denne gruppe en dårligere prognose for helbredelse.

- Et hollandsk studie har desuden vist, at mange borgere med korte uddannelser ikke læser det materiale, der bliver udleveret, siger Pernille Gabel.

Beslutningsstøtteværktøjet er udformet som en hjemmeside, som borgeren får adgang til via et link i e-boks.

Sproget er lettilgængeligt og teksten er suppleret med illustrationer af tarmsystemet. Siden er bygget op, så den enkelte bruger selv afgør, hvor meget eller hvor lidt information, der er behov for.

Ved at klikke på ”læs mere”-ikoner kan brugerne her og nu finde så meget information, som de ønsker. Den model er valgt for at tilgodese gruppens meget varierende behov for information.

- Vi ved, at nogle har brug for meget information, mens andre nærmere ønsker en klar anbefaling og kan føle sig overloaded, hvis de får for meget information, forklarer Pernille Gabel.

Inholdet forsøger at anspore borgene til at reflektere over, hvor vidt de ønsker at deltage i screeningen eller ej, ved at stille flere holdningsdannende spørgsmål.

Kan tages i brug

Berit Andersen, ledende overlæge i Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers, har opfordret Sundhedsstyrelsen til at tage beslutningsstøtteværktøjet i brug i det nationale screeningsprogram for tarmkræft.

- Man vil også kunne bruge erfaringerne til at udvikle et lignende beslutningsstøtteværktøj for de øvrige screeningsprogrammer, fortæller hun.