11. juni 2020

Regionshospitalet Randers er stadig som udgangspunkt lukkede for besøgende og ledsagere. Men fra i dag, 11. juni, kan hver patient udpege en eller to personer, der må komme på besøg.

For at begrænse risikoen for smitte med COVID-19 har Regionshospitalet Randers siden marts været lukket for besøg. Men fra torsdag 11. juni lempes forbuddet især for udendørs besøg. Desuden kan en patient udpege en eller to besøgspersoner, der må komme på besøg på hospitalet.

Andre end den eller de udpegede besøgspersoner må kun komme på besøg hos patienten, hvis patienten kan modtage besøg på udendørs arealer.

I kritiske situationer må nære pårørende stadig komme på besøg.

Når mindreårige børn bliver indlagt, kan en forælder (eller anden nær pårørende) blive indlagt sammen med barnet. Begge forældre kan være med under barnets forløb, hvis afdelingen vurderer, at det er forsvarligt.

Lille åbning for ledsagere

Smitterisikoen betyder, at også muligheden for at tage en ledsager med er begrænsede. Mindreårige børn må fortsat altid have en forælder eller nær pårørende med som ledsager.

Gravide må have én ledsager med til scanninger og undersøgelser i tilknytning til graviditeten, og fødende og barslende må have én ledsager med til fødslen.

Når en patient har udpeget en eller to besøgspersoner, må patienten tage én af sine besøgspersoner med som ledsager under sin indlæggelse og til ambulante undersøgelser, samtaler og behandlinger.