21. oktober 2020

Regionsrådet i Region Midtjylland har bevilget sammenlagt 2,6 mio. kr. til to nye forskningsprojekter på Regionshospitalet Randers. Forskningen skal optimere hjælpen til patienter med akut åndenød og til at videreudvikle hospitalets stærke position inden for akutte operationer af hoftebrud.

Politikerne i Region Midtjylland bevilget 2,6 mio. kr. til to forskningsprojekter om henholdsvis patienter med akutte vejrtrækningsproblemer og patienter med hoftebrud. Pengene kommer fra Puljen til Styrkelse af Sundhedsforskning i Region Midtjylland 2021-23.

- Både vejrtrækningsproblemer og hoftebrud er desværre ret almindelige lidelser. Blandt andet derfor har regionsrådet besluttet at støtte de to spændende forskningsprojekter på Regionshospitalet Randers, forklarer regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Hoftebrud kræver tværfaglighed og forebyggelse

Det ene projekt får 1,5 mio. kr. til at videreudvikle de kompetencer inden for operation af hoftebrud, som Regionshospitalet Randers har opbygget gennem de seneste år. Kompetencer som placerer hospitalet blandt de bedste i landet til at behandle patienter med brud på hoften.

- Vi har skabt en tværfaglighed, hvor vi bl.a. arbejder tæt sammen med kolleger, der er specialiseret i ældresygdomme, og som ser på knogleskørhed, patienternes risiko for at falde efter operationen, og i det hele taget tager hånd om de andre sygdomme og tilstande, som de her ældre patienter ofte har, siger Michael Tjørnild, ledende overlæge i Ortopædkirurgi.

Forskningsmidlerne skal bruges til at sætte gang i endnu flere tiltag, som går på tværs af afdelinger og sektorer. Det betyder bl.a. tiltag til at udvide samarbejdet med geriaterne og arbejde med at forbedre forløbet under og efter indlæggelse for at forebygge genindlæggelser.

Hurtig hjælp til patienter med åndenød

Regionsrådet har også givet 1,1 mio. kr. til at forbedre behandlingsforløb for patienter med akutte vejrtrækningsproblemer på grund af vand på lungerne.

- Når en patient bliver indlagt akut med åndenød forårsaget af væske på lungerne, så er det oftest røntgenlæger, som lægger lungehindedræn til udtømning af væsken. Røntgenlægerne har mange andre opgaver, og de er ikke til stede på hospitalet om natten, hvilket kan betyde længere ventetid på behandlingen. Vi vil undersøge, om det er mere optimalt, at akutlægerne bliver klædt på til også at kunne udføre den her type behandling, så patienterne kan få hurtigere hjælp og dermed et bedre patientforløb, siger Bo Løfgren, professor, som står bag projektet.

Kommer patienterne umiddelbart til gode

Projektet skal dels se på en ny metode til at uddanne akutlæger til at udtømme væske fra lungerne, dels undersøge, om det at få udtømt væske i Akutafdelingen hurtigere kan lindre patientens symptomer og forkorte indlæggelsestiden.

- Jeg forventer, at projektet udmønter sig i, at vi får nogle standarder for, hvordan ikke bare akutlægerne, men også læger i andre specialer, kan tømme patienters lunger for væske. Det er meget vigtigt, at regionen støtter op om den her type forskning, som umiddelbart kan komme patienterne til gode, siger Bo Løfgren.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Anders Kühnau (S), regionsrådsformand, tlf.: 2360 2768
Michael Tjørnild, ledende overlæge i Ortopædkirurgi, tlf.: 2074 3410
Bo Løfgren, professor i hjertestop, tlf.: 5150 2500
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609