8. august 2020

For at stoppe smittespredningen genindfører Region Midtjylland restriktioner for besøg på alle hospitaler.

På grund af øget smittespredning har Region Midtjylland efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed genindført midlertidige besøgs- og adgangsrestriktioner på alle regionens hospitaler pr. 8. august 2020.

Gælder alle afdelinger

Restriktionerne gælder for både somatiske og psykiatriske afdelinger. Formålet er at mindske risikoen for, at patienter og personale bliver uddsat for smitte med COVID-19.

Kun én ledsager

Restriktionerne betyder, at der kun må være én ledsager eller besøgende ad gangen pr. patient. 

Afdelinger for Børn og Unge er undtaget, her kan patienten har op til to ledsagere.

I kritiske situationer

De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter ikke besøg i kritiske situationer. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. 

Mundbind eller negativ test

Alle ikke-hospitalsansatte, herunder patienter, besøgende, ledsagere, håndværkere og andre eksterne, der skal ind på hospitalerne, og som ikke har en negativ COVID-test for 72 timer, opfordres ved ankomst til at bære medbragt mundbind.

Restriktionerne opretholdes indtil, at smittetrykket igen er faldende.

For yderligere oplysninger:
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf. 4079 2609