2. oktober 2020

9. oktober forsvarer Margarita Melnikova Jørgensen sin ph.d.-afhandling om tumor-mikromiljøets betydning for forløb med tarmkræft. Forsvaret finder sted i auditoriet, Skovlyvej 9 på Regionshospitalet Randers. Pga. COVID-19 er der begrænsede pladser til tilhørere.

Margarita Melnikova Jørgensen 375-20_5458.jpg

Margarita Melnikova Jørgensen forsvarer sin ph.d.-afhandling den 9. oktober på Regionshospitalet Randers. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Tarmkræft er den tredje hyppigste kræftform. Patienter behandles ud fra en klinisk klassifikation, afhængigt af tumorens tilstand. Inden for samme klassifikation forventes patienterne at have samme prognose og samme respons på behandling. Men der viser sig stor variation, hvilket skyldes underliggende biologiske og genetiske faktorer.

Der er derfor et behov for at forfine klassifikationen og identificere nye prognostiske biomarkører.

Tidligere studier har vist, at cellerne omkring tumor, såkaldt tumor-mikromiljø, er vigtige for tumorens vækst og udvikling. Tumor-mikromiljøet spiller en dobbeltrolle og fungerer enten som tumor-fremmende eller -hæmmende, afhængigt af cellernes sammensætning.

Margarita Melnikova Jørgensen, Patologi, Regionshospitalet Randers, har i sin egenskab af cand. scient. molekylær medicin gennemført et ph.d.-studium, der har til formål at karakterisere tumor-mikromiljøet ved brug af klinisk relevante markører under anvendelse af immunhistokemi og automatiseret billedanalyse software (Visiopharm).

Resultaterne fra projektet vil blive præsenteret og diskuteret ved ph.d.-forsvaret, som finder sted fredag 9. oktober kl. 9.00 – 11.00 i Auditoriet, Skovlyvej 9, indgang B, Regionshospitalet Randers.

Der vil være et begrænset antal pladser til fysisk fremmøde i auditoriet på grund af COVID-19-restriktioner, men forsvaret vil også kunne følges online. Ønsker du adgang til mødet via Zoom, bedes du kontakte ph.d.-studerende Margarita Melnikova Jørgensen på mail: mameln@rm.dk