17. februar 2020

21. februar forsvarer Charlotte Arp Sørensen sin ph.d-afhandling om selvadministration af medicin under indlæggelse. Det foregår i auditoriet, og alle er velkomne til at lytte med.

 

Charlotte Arp Sørensen forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag 21. februar. Foto: Helle Brandstrup Larsen.

Når man indlægges på et dansk hospital, er det traditionelt set sundhedspersonalet, der har ansvaret for medicineringen. I andre lande anvendes konceptet "selvadministration af medicin" (SAM) under indlæggelse.

Tidligere forskning har vist, at SAM er forbundet med en række fordele for patienterne, eksempelvis får de større viden om medicin og større tiltro til egne evner. Ulemperne kan til gengæld være forkert dosering, eller at patienterne ikke tager medicinen som anbefalet. Men evidensen på området er fortsat uklar.

Farmaceut Charlotte Arp Sørensen har i et randomiseret kontrolleret studie i Medicinsk Sengeafsnit 1, Regionshospitalet Randers, undersøgt sikkerheden ved selvadministration af medicin under indlæggelse. I studiet har hun undersøgt effekten på deltagernes opfattelse af medicin, patienttilfredshed og ønsker i forhold til medicinhåndtering ved fremtidige indlæggelser, sammenlignet med medicin administreret af sygeplejersker.

Projektet har desuden omfattet en sundhedsøkonomisk evaluering af konceptet ud fra et hospitalsperspektiv.

Ph.d.-projektet er udført i et samarbejde mellem Hospitalsapoteket Region Midtjylland og Medicinsk Afdeling, RH Randers.

Charlotte Arp Sørensen forsvarer sin afhandling, der bærer titlen "Self-administration of medication during hospitalisation – Patient involvement, medication errors and health economics" fredag 21. februar kl. 13 i Auditoriet, Regionshospitalet Randers. Efter forsvaret er Hospitalsapoteket Region Midtjylland vært ved en reception.