12. maj 2020

Patienter kan fra og med 13. maj igen komme ind ad hospitalets indgang C, Østervangsvej 54, for at komme til undersøgelse og behandling i klinikkerne ved indgangen.

I takt med at hospitalet gradvist øger den planlagte aktivitet, genåbner hospitalet indgang C for patienter fra og med 13. maj. Indgangen vil være åben hverdag og weekend kl. 7-18.

Der vil være indkørsel forbudt for patienter i bil til indgang C.

Indkørslen er forbeholdt borgere til drive-in podestationen samt borgere til Dialysen og Hjælpemidler.

Patienter må derfor ikke køre ind til indgang C hverken for at parkere eller for at blive sat af. Patienter kan parkere på kommunens p-plads på Østervangsvej – eller i parkeringshuset på Kirketerpsvej. Se parkeringsmuligheder i oversigtskortet til højre.

Indgang C vil være ubemandet i åbningstiden. Skiltning ved indgangen informerer om de aktuelle adgangsforhold, som patienterne skal følge på hospitalet, herunder at der fortsat er forbud mod pårørendes besøg.

Yderligere oplysninger, kontakt:
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf. 4079 2609