13. maj 2020

Fra og med 14. maj vil de store indgange til Regionshospitalet Randers igen være åbne. Der er fortsat forbud mod pårørendes besøg til indlagte patienter og ledsagelse til ambulatoriebesøg på hospitalet.

Patienter vil møde ny skiltning ved indgangene med information om, at der stadig er besøgsforbud på hospitalet, udspecificeret med undtagelserne, samt øvrige aktuelle forholdsregler.

Vi opfordrer patienter til at stoppe op, læse og følge anvisningerne (klik for at forstørre billedet):

coronaanvisninger