14. september 2020

Region Midtjylland og Aarhus Universitet har udnævnt Afdeling for Folkeundersøgelser ved Regionshospitalet Randers til universitetsklinik. Udnævnelsen sker på baggrund af et i forvejen aktivt forskningssamarbejde, der nu styrkes for at sikre mere forskningsbaseret viden om kræftscreening.

- Jeg glæder mig over denne nye status som universitetsklinik og forventer, at den kan bane vejen for endnu flere spændende nationale og internationale forskningssamarbejder inden for kræftscreening, siger Berit Andersen, professor og leder af den nye universitetsklinik. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Afdeling for Folkeundersøgelser ved Regionshospitalet Randers bliver pr. 1. oktober 2020 universitetsklinik inden for kræftscreening. Den nye titel som universitetsklinik gælder de næste fem år, hvor ambitionen er at øge og styrke afdelingens forskningsaktiviteter i screening for brystkræft, tarmkræft og livmoderhalskræft.

Målet er at gøre kræftscreening endnu bedre gennem ny forskningsbaseret viden - at sikre udvikling af både nye tiltag i kræftscreening og ny målrettet information til befolkningen.

- Stort tillykke til både borgere og Regionshospitalet Randers med den nye universitetsklinik. Det er en stor anerkendelse af den forskningsindsats, der allerede bedrives på området. Samtidig understreger udnævnelsen, at der er behov for at udvikle mere viden inden for kræftscreening til gavn for befolkningen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Udnævnelsen er et kvalitetsstempel

Udnævnelsen til universitetsklinik sker efter, at et videnskabeligt bedømmelsesudvalg har vurderet afdelingens arbejde og forskningsindsats de seneste år.

- Det er et kvalitetsstempel af den meget fine forskning, der allerede bedrives i Afdeling for Folkeundersøgelser. Afdelingen er ambitiøs i sine videnskabelige aktiviteter, og vi glæder os til at øge samarbejdet om forskningen. Jeg håber desuden, at universitetsklinikken kan tiltrække flere eksterne fondsmidler og ad den vej også flere dygtige forskere, siger Jørgen Frøkiær, leder for Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

Siden 2018 har Afdeling for Folkeundersøgelser publiceret flere end 50 artikler i videnskabelige tidsskrifter.

Flere nationale og internationale forskningssamarbejder

Udnævnelsen glæder også Berit Andersen, professor i screening og leder af den nye universitetsklinik. Hun og afdelingens medarbejdere er stolte over anerkendelsen, og ser frem til at udvikle forskningen.

- Jeg glæder mig over denne nye status som universitetsklinik og forventer, at den kan bane vejen for endnu flere spændende nationale og internationale forskningssamarbejder inden for kræftscreening. Vi vil stræbe efter at igangsætte endnu flere tværfaglige samarbejder for at få flere perspektiver på udvikling af screeningsprogrammerne, siger Berit Andersen.

Afdelingen forsker i bl.a. effekten af kræftscreening, den nødvendige information til befolkningen for at de kan træffe informerede valg og udvikler tiltag, der kan lette adgangen til screening for forskellige befolkningsgrupper.

Fakta om Afdeling for Folkeundersøgelser

 

  • Afdeling for Folkeundersøgelser er udnævnt til universitetsklinik med tilknytning til Aarhus Universitet fra 1. oktober 2020 og fem år frem.

  • Udnævnelsen er sket ved en faglig vurdering bestående af forskere fra Oslo Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

  • Afdeling for Folkeundersøgelser varetager administration, planlægning, koordination og udvikling af Region Midtjyllands tre kræftscreeningsprogrammer.

Læs mere på: www.cancerscreeningresearch.rm.dk