28. april 2020

COVID-19 epidemien betyder, at flere af de ansatte på Regionshospitalet Randers har fået nye funktioner og opgaver. Nogle er udlånt til andre afdelinger, mens andre tager sig af de helt nye opgaver, der er opstået med corona-situationen f.eks. test og vagtopgaver.

Radiografen er blevet dørvagt. Bioanalytikeren tester for smitte. Og mave-tarm kirurgen tilser COVID-19 patienter. I alt har 130 medarbejdere fra mange forskellige faggrupper og afdelinger på Regionshospitalet Randers - både læger, sygeplejersker, røntgenpersonale, administrative medarbejde og medicinstuderende - fået nye funktioner og opgaver under COVID-19 epidemien.

Eva Hansen, oversygeplejerske i Kirurgisk Fællesafdeling. Foto: Helle Brandstrup Larsen

- Da COVID-19 for alvor kom til Danmark i marts blev det hurtigt klart, at vi fik brug for at omfordele personalet på Regionshospitalet Randers for at få tilstrækkeligt med kapacitet til at behandle patienter med COVID-19 på Akutafdelingen, Medicinsk afdeling og på Intensiv, fortæller oversygeplejerske på Kirurgisk Fællesafdeling, Eva Hansen, som er tovholder for hospitalets arbejde med omfordelingen af personale.

Match mellem personale og behov

Arbejdet startede med at se på, hvilke behov afdelingerne med COVID-patienter havde. Bagefter skulle det afklares, hvor mange medarbejdere de øvrige afdelinger kunne undvære.

- Så prøvede vi at matche personalet med de funktioner, som der var behov for - f.eks. hvis nogen havde tidligere erfaring som anæstesisygeplejersker eller fra akut- eller intensivarbejde. Der var naturligvis også brug for noget uddannelse. Særligt på intensiv var der nogen, som skulle opkvalificeres i forhold til pleje af patienter og pasning af respiratorer, siger Eva Hansen.

“Kan jeg også bestille en Big Mac?”

En af de medarbejdere, der har fået en ny arbejdsdag med COVID-19, er Malene Ruskjær. Hun arbejder normalt som bioanalytiker i Patologi, hvor hun arbejder med vævsprøver fra bl.a. operationer.  Nu fungerer hun cirka hver anden dag i hospitalets drive-in Podestation, hvor hun tester borgere og sundhedsansatte for COVID-19.

Malene Ruskjær Bioanalytiker i podestationen_ Foto Helle Brandstrup Larsen.jpg

Malene Ruskjær, bioanalytiker i Patologi, poder nu borgere i drive-in podestationen på hospitalet. Foto: Helle Brandstrup Larsen

- Bilerne kører ind i vores telt en ad gangen. Så bliver folk siddende i bilen, mens vi poder dem, og så kører de igen. Sådan ligesom på McDonalds. Den anden dag var der da også en, som spurgte, om han ikke også lige kunne bestille en Big Mac, siger Malene Ruskjær.

For hende har den største omvæltning været patientkontakten.

- Jeg har normalt ingen patientkontakt på Patologi, og det er over 10 år siden, jeg sidst har været i direkte kontakt med borgere. Det var lidt grænseoverskridende i starten, men jeg skulle bare lige prøve at pode et par gange, og så synes jeg, at det er gået rigtigt fint.

Står klar i døren med håndspritten

Liv Nielsen er en anden af hospitalets ansatte, hvis hverdag har været ændret under COVID-19. Hun er ansat som radiograf på Røntgen og Skanning, hvor hun udfører røntgenundersøgelser, CT-scanninger og assisterer ved ultralyd. I den her COVID-19 tid har hun et par gange om ugen haft en helt ny funktion som dørvagt ved hovedindgangene.

Liv Nielsen, radiograf, har stået dørvagt i indgangene til hospitalet under COVID-19 - og sikret, at ingen kom forbi uden at deres hænder blev sprittet af først. Foto: Helle Brandstrup Larsen

- På grund af COVID-19 skal vi have så få mennesker ind på hospitalet som muligt. Vi må kun lukke dem ind, der har en aftale, og medmindre de er under 18 år eller ikke selv kan svare for sig, så må de heller ikke få deres pårørende med ind, fortæller Liv Nielsen.

Inden hun giver nogen lov til at komme ind på hospitalet, skal hun også sikre sig, at de ikke har nogen symptomer på COVID-19, og at ingen kommer forbi hende, uden at de har sprittet deres hænder af først.

- Det er vigtigt at dem, der skal testes, bliver vist det rigtige sted hen. De må ikke komme ind på selve hospitalet, siger Liv Nielsen, der fra uge 18 har givet stafetten med at passe indgangene videre til andre kolleger i bl.a. Staben, da hun skal tilbage til Røntgen og Skanning igen for langsomt at genoptage arbejdet her.

Positive og omstillingsparate medarbejdere

Eva Hansen fortæller, at der har været stort engagement fra medarbejderne i at træde ind i nye funktioner for at løse opgaven med COVID-19 på hospitalet i fællesskab.

- Rigtigt mange har selv budt sig til, og folk har været utroligt omstillingsparate og positive. Jeg synes, at vi er lykkedes med det. Jeg kan i hvert fald mærke mange, der er gået ind i det her for at gøre en forskel, siger Eva Hansen.

Mange bliver foreløbig i ny funktion

Antallet af COVID-patienter på Regionshospitalet Randers er ikke så stort som forventet, og derfor er hospitalet nu så småt begyndt at åbne for noget af den planlagte aktivitet igen. Samtidig har hospitalet omorganiseret, så der er fleksibel kapacitet og bemanding til både at behandle patienter med og uden COVID-19.

Der er dog fortsat brug for ekstra personale i Akutafdelingen, podestationen og forskellige andre COVID-19 relaterede funktioner på hospitalet, så mange af de medarbejdere, der er udlånt eller har fået ny funktion, fortsætter i den et stykke tid endnu.

For yderligere informationer, kontakt:
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf. 4079 2609