29. oktober 2020

Regionsrådet gav onsdag 28. oktober 16,4 millioner kroner i projekteringsbevilling til Regionshospitalet Randers. Dermed er der givet grønt lys til en udvidelse og modernisering af hospitalet i form af en ny operationsgang og flere enkeltsengsstuer.

 

Regionsrådet har bevilget 16,4 millioner til projektering af en udvidelse af Regionshospitalet Randers ovenpå den eksisterende Akutmodtagelse. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Regionshospitalet Randers vil i de kommende år vokse i højden. Regionsrådet godkendte onsdag 28. oktober planen og bevilgede 16,4 millioner kroner projektering. Dermed er vejen banet for en udvidelse og modernisering af hospitalet.

Udbygningen af hospitalet rummer ca. 7000 kvadratmeter nybyggeri, som bygges oven på den eksisterende Akutafdeling. Akutafdelingen, der blev taget i brug i 2016, rummer i dag læringscenter, akutmodtagelse, skadestue og traumemodtagelse fordelt på fire etager.

På det kommende plan 5 vil man etablere en ny operationsgang. Over operationsgangen bygges et sengetårn i fire etager. De nye sengestuer bliver primært enkeltsengsstuer, og dermed vil byggeriet imødekomme behovet for at udfase hospitalets flersengsstuer.

Ud over nybyggeriet rummer planen også ombygning af ca. 4000 eksisterende kvadratmeter. Ombygningen skal blandt andet give plads til en ny intensivafdeling og et nyt opvågningsafsnit.

Et afgørende løft

- Der er en positiv udvikling på hospitalet, både i behandlinger og specialer, og nu løfter vi også de fysiske rammer til gavn for både personalet og patienterne. Ved at afvikle tre- og firesengsstuerne, når Regionshospitalet Randers samme niveau som de øvrige akuthospitaler i regionen, siger regionsrådsmedlem og formand for Hospitalsudvalget, Henrik Gottlieb Hansen (S).

Hospitalsledelsen på Regionshospitalet Randers glæder sig over, at hospitalet nu for alvor kan komme i gang med udvidelsen.

- Det bliver et afgørende løft af hospitalet til gavn for borgerne i Randers, Djursland og Favrskov. Vi glæder os over, at regionsrådet har valgt at prioritere renoveringen af Regionshospitalet i Randers, siger hospitalsdirektør Jonas Dahl.

Med udvidelsen tilgodeses både personalets arbejdsmiljø og patienternes komfort.

- Det er tiltrængt og nødvendigt, at vi får helt nye og moderne rammer på vores operationsstuer, da de nuværende rammer de senere år har givet flere udfordringer for arbejdsmiljøet. Og for patienterne bliver det et stort løft, at vi får etableret flere nye enkeltsengsstuer, som er det, de fleste patienter efterspørger i dag, siger Jonas Dahl.

Det samlede projekt er budgetteret til 304,4 millioner kroner. Ifølge den foreløbige tidsplan kan byggeriet påbegyndes i 2022 og afsluttes i 2025.