2. januar 2020

Professor og ledende overlæge ved Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers, Berit Andersen, er beskikket af Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke som nyt medlem af Det Etiske Råd.

Kort før jul beskikkede ministeren ni nye medlemmer, heriblandt Berit Andersen, som er tiltrådt Det Etiske Råd 1. januar 2020.

Det Etiske Råd rådgiver og skaber debat om nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Det tager samtidig stilling til etiske spørgsmål, der har med vores sundhedsvæsen at gøre.

 

Berit Andersen Overlæge FKU_5840.jpg

Berit Andersen er 1. januar 2020 tiltrådt som medlem af Det Etiske Råd. Foto: Helle Brandstrup Larsen

- Jeg er utrolig glad for opgaven og glæder mig meget til at stille mig til rådighed og bidrage med min viden og erfaring. Det er en vigtig mission at kunne klæde politikere på med indsigt og viden, så de kan træffe beslutninger på bedst muligt grundlag, og samtidig at kunne brede de etiske debatter ud i offentligheden, siger Berit Andersen.

Berit Andersen er uddannet speciallæge i samfundsmedicin i 2008. Hun har arbejdet med kræftscreening, screening generelt og infektionsepidemiologi siden 2002, hvor hun færdiggjorde sin ph.d. om screening for klamydia. Hendes forskningskarriere tæller en lang række videnskabelige publikationer, internationale videnskabelige foredrag, ph.d.-vejledning og undervisning i kræftscreening for medicinstuderende ved Aarhus Universitet.

Hun står i spidsen for Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, og er desuden professor i screeningsadfærd og organisering af screeningsprogrammer ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af Sundheds- og Ældreministeren for en tre-årig periode. Formand for Det Etiske Råd er fortsat Anne-Marie Axø Gerdes, klinikchef på Rigshospitalets Klinisk Genetiske Klinik og professor i arvelige kræftsygdomme ved Københavns Universitet.