30. april 2020

Coronakrisen har påvirket praktikforløb for sosu-assistentelever og sygeplejestuderende, men på RH Randers er det lykkedes at lave aftaler med alle, så ingen forsinkes i deres uddannelse på grund af Covid-19.

 

Camilla Jakobsen og Rosa Madsen har været i praktik på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit siden begyndelsen af marts. De har været så heldige, at deres praktik ikke er påvirket af Covid-19. Afsnittet har desuden været fleksibelt og taget ekstra studerende ind. Det glæder uddannelsesansvarlig sygeplejerske Lotte Stentoft Dahl (th.) Foto: Helle Brandstrup Larsen

Uddannelse af sygeplejestuderende og sosu-elever i praktik på hospitalet har været udfordret under situationen med Covid-19. Men takket være et velsmurt samarbejde er det i sidste øjeblik lykkedes at lave aftaler for alle sosu-elever og sygeplejestuderende, som dermed har mulighed for at fortsætte deres uddannelse uden forsinkelse.

- Jeg er meget begejstret for det gode samarbejde, som både kliniske vejledere, afdelingsledere og sygeplejersker på afdelingerne har vist. Der har været en enorm stor fleksibilitet og vilje til nytænkning, som har gjort det muligt at finde plads til alle studerende, fortæller uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Lotte Stentoft Dahl.

Da den første omstilling til Covid-19-beredskab i marts ændrede dagligdagen på hospitalet, var 70 studerende i gang med praktikforløb. Nogle kunne fortsætte uændret, mens andre måtte sendes hjem midlertidigt eller omplaceres. Hjemsendte studerende har enten modtaget erstatningsopgaver eller en ny praktikplads i kommunerne.

I løbet af de seneste uger har hospitalet så modtaget yderligere 50 studerende. I arbejdet med at sikre relevante praktikpladser til alle, har afdelingerne beredvilligt budt ind, så ingen studerende får udsat deres praktikforløb.