30. november 2020

Ny aftale om Akut Psykiatrisk Kald sikrer hurtig hjælp til patienter med alvorlig akut psykisk sygdom. Foto: Helle Brandstrup Larsen

1. december træder en aftale om Akut Psykiatrisk Kald i kraft på Regionshospitalet Randers. Dermed kan alle relevante fagpersoner samles på kort tid ved akut psykisk sygdom, hvor patienten er til fare for sig selv eller andre.

Som ved akut opstået somatisk sygdom bliver det nu muligt på Regionshospitalet Randers at udløse et Akut Psykiatrisk Kald ved akut psykisk sygdom, hvor patienten er til fare for sig selv eller andre. Med Akut Psykiatrisk Kald systematiseres et alarmberedskab, hvor et team af relevante fagpersoner på tværs af hospitalet og psykiatrien kan tilkaldes med kort varsel.

Aftalen sikrer hurtigere og mere effektiv psykiatrisk behandling.

- Ved at samle alle ressourcer om patienten hurtigt, kan vi opnå rigtig mange fordele. Dels vil det ofte deeskalere situationen, og dels har vi samlet beslutningskompetencen, så vi kan indlede behandling hurtigere, end vi kan i dag. Den accelererede proces kan være med til at forebygge tvang, og vi får mulighed for at øge fokus på sikkerheden for både patienten og personalet, forklarer overlæge i Akutafdelingen, Dea Kehler.

Kommer ind via Akutmodtagelsen

Patienter med akut opstået psykisk sygdom visiteres i Randers til Akutmodtagelsen, hvor de tilses af en akutlæge. Lægen vurderer patientens tilstand, ikke kun psykisk men også fysisk, idet der ofte også er somatiske sygdomme, som kræver behandling.

I de tilfælde, hvor det vurderes, at der kan opstå farlige situationer, kan hospitalet med Akut Psykiatrisk Kald samle et team som består af hospitalets akutlæge, yngre læge, akutsygeplejerske, bioanalytiker, serviceassistenter og af psykiatriens forvagt.

Aftalen hviler på et samarbejde mellem Regionshospitalet Randers og Regionspsykiatrien Randers og træder i kraft 1. december.