30. oktober 2020

COVID-klinikken på Regionshospitalet Randers flytter mandag 2. november fra skadestuen på plan 3 til Akutmodtagelsens sengeafsnit på plan 4. For patienter, der bliver henvist til hospitalet med symptomer på COVID-19, betyder det primært, at de skal bruge en anden indgang.

Indtil nu har COVID-klinikken haft indgang ved Ambulancegården fra Skovlyvej. Patienternes nye indgang ligger tæt herved, i endegavlen af Akutbygningen ind mod ambulancegården. Indgangen vil være tydeligt markeret, og ved døren placeres et kaldeanlæg, hvor patienten kan melde sin ankomst til sekretærerne. Efterfølgende vil patienten blive fulgt op til COVID-klinikkens lokaler på plan 4 af en sekretær eller en FADL-vagt.

Patienter, der kommer med ambulance, vil blive kørt til ambulancehallen og transporteret via skadestuens elevator til plan 4.

Uden for indgangen etableres et kaldeanlæg, hvor patienten kan melde sin ankomst til sekretærerne. Efterfølgende vil enten en sekretær eller FADL-vagt følge patienten til plan 4, via elevatoren i skadestuen, som bliver forbeholdt COVID.