Læs om uddannelse af læger i Operation og Intensiv

Fakta om afdelingen

Afdelingen omfatter

  • Intensivafsnit
  • Observationsafdelig (opvågning)
  • Anæstesiafsnit
  • Dagkirurgisk Afsnit
  • Palliativt team inklusive Hospice Djursland
  • Lægebil i døgntjeneste udgående fra RRA
  • Anæstesiologisk assistance til Øre-, Næse-, Halsafdeling, Specialtandpleje, Børneafdelingen, Fødeafsnittet, Kardiologisk Afsnit og Psykiatrisk hospital etc.

Intensivafsnittet har plads til otte patienter.

Operation og Intensiv giver anæstesi til hospitalets skærende specialer på Dagkirurgisk Afsnit, Øre-, Næse-, Halsafsnittet, det centrale Operationsafsnit og Specialtandplejen samt ved kardiovertering, elektrochok, røntgenundersøgelser, botoxbehandling af spastiske børn etc.

Specialuddannede sygeplejersker (anæstesi, intensiv, observation) bemander afdelingens afsnit.

Der er 1 ledende overlæge, 1 uddannelsesansvarlig overlæge, 14 overlæger med vagt heraf 6 afsnitsledere, 6 afdelingslæger, 4 hoveduddannelseslæger (HU) = 1. reservelæger og 6 reservelæger i introduktionsstilling.

Organisering af den lægelige videreuddannelse i afdelingen

Afdelingen har en uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) og en uddannelseskoordienrende yngre læge (UKYL).

Arbejdsopgaver og -tilrettelæggelse

Reservelæger har delt vagt alle ugens dage. Rapporttid er 07.45-08.30 og 17.30-18.00. Hoveduddannelseslæger og afdelingslæger deltager i forvagten med 2 ud af 8 vagter.

Arbejdsopgaverne er fordelt på de forskellige tidligere nævnte afsnit under Fakta om afdelingen. Dog har reservelæger ikke tandlæge- tjeneste.

Det daglige arbejde tilstræbes tilrettelagt, så det giver størst mulighed for læring for den enkelte.

Introduktion

Den centrale introduktion i hospitalet tager 1 dag.

Introduktionsperioden for reservelæger er 4 uger med et fast introprogram. 1. reservelæger (HU) har 14 dages introduktion.

Forskning

Operation og Intensiv har en forskningsansvarlig overlæge med tilknytning til hospitalets Forskningsenhed.

Mulighederne er rigtig gode for at blive tildelt meriterende forskningsopgaver.

Læs mere om Forskning på Regionshospitalet Randers

Undervisning, konferencer og kurser

Der er fælles morgenkonference hver dag; 2 dage om ugen med 5 min undervisning; torsdage med 1 times undervisning ofte med YL-gruppen som undervisere. Derudover er der middagskonference på Intensiv samt planlægningskonference af morgendagens operationsprogram kl. 14.

Afdelingen afholder hvert år i januar kvartal 3 times møder, hvor Yl kommer med uddannelsesforbedrende forslag.

Uddannelsesmiljø/visioner vedr. uddannelse

Afdelingen har stor erfaring med og engagement i uddannelse. Vi er kendt for at have et godt arbejdsmiljø i en flad organisation, der prioriterer uddannelse højt.

Kontakt

Uddannelsesansvarlig overlæge

Carsten Poulsen

Mail: carspoul@rm.dk

Adresse

Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15
8930 Randers NØ

Find afdelingen

Brug indgang A