Organisering af forskningen

Forskningsrådet

Forskningsrådets medlemmer

Kommissorium

Forskningsansvarlige i afdelingerne

Vision og strategi

Forskning er noget der prioriteres højt på Randers Regionshospital. Det er vores klare mål og vision at bedrive forskning på et højt og kvalificeret niveau til forbedrede tilbud om diagnostik, behandling og pleje (af de mest udbredte sygdomme) direkte til gavn for patienterne.

Samtidig har vi fokus på, at forskningen bliver en integreret del af, og prioriteres på lige fod med, uddannelse og den kliniske praksis.

Regionshospitalet Randers forskningsstrategi 2020-2023

Ansatte i Forskningsenheden

Forskningsleder

Gitte Jessing

Mail: annajs@rm.dk
Tlf.: 78 42 01 83

Forskningskoordinerende overlæge

Isil Pinar Bor

Mail: isipinbo@rm.dk

Seniorforsker, lektor, Ph.d.

Mette Spliid Ludvigsen

Mail: metspl@rm.dk
Tlf. 78 42 23 55

AC-fuldmægtig

Søren Thomsen

Mail: sothom@rm.dk
Tlf. 78 42 01 85

Kontakt

Adresse

Forskning
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 70, 1. sal
8930 Randers NØ

EAN-nr.

5798003180823

Telefon

78 42 01 85

Mail

Skriv en mail til vores funktionspostkasse:

Send mail til Forskning