Om projektet

Projekttitel

Varigheden af hjerterytmeovervågning efter en blodprop i hjertet

Periode

1. februar 2022 - 1. februar 2023

Afdeling og vejledere

Afdeling

Medicinsk Afdeling

Vejledere

  • Bo Løfgren, professor, overlæge, ph.d.
  • Kasper Glerup Lauridsen, læge, ph.d.
  • Ljubica Vukelic Andersen, klinisk lektor, afdelingslæge, ph.d.

Baggrund og formål

Baggrund

Iskæmisk hjertesygdom er den hyppigste dødsårsag på verdensplan. Hvert år indlægges flere tusinde danskere med blodprop i hjertet. Disse patienter får behandlet blodproppen, hvorefter de typisk er indlagte i 1-5 dage til overvågning af hjerterytmen, idet der er risiko for livstruende hjerterytmeforstyrrelse efter behandling af blodproppen.

Vi mangler dog viden om, hvilke patienter med blodprop i hjertet, der oplever alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, og hvilke der ikke gør. Samtidig mangler vi viden om, hvor lang tid det er nødvendigt at overvåge hjerterytmen efter behandling af blodprop.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, hvor lang tid der går fra behandling af blodprop i hjertet til en eventuel klinisk betydende hjerterytmeforstyrrelse. Herudover at undersøge hvilke patienter der får hjerterytmeforstyrrelse og karakterisere både patienterne og rytmeforstyrrelserne.

Metode

Data vil blive indsamlet ved at gennemgå journaler fra patienter, der er blevet indlagt med en blodprop i hjertet i perioden 2016 til 2021. Der vil blive registreret, hvor lang tid der går fra indlæggelse og behandling af blodprop i hjertet til en eventuel hjerterytmeforstyrrelse.

Herudover vil data blive indsamlet til karakteristik af patienter, der får klinisk betydende hjerterytmeforstyrrelse. Desuden vil der blive indsamlet data fra relevante registre/databaser.

Perspektiver

Projektet skal bidrage med viden om, hvornår og hvilke patienter der får klinisk betydende hjerterytmeforstyrrelse efter behandling af blodprop i hjertet. Med den viden vil det være muligt at afgøre, om man kan forkorte den periode, som patienter behandlet for blodprop i hjertet skal være indlagt i til hjerterytmeovervågning.

Forskningsprojektet vil således bidrage med vigtige kliniske data, der kan bidrage til kliniske retningslinjer for hjerterytmeovervågning af patienter med blodprop i hjertet. Dette har stor betydning for patientsikkerhed, indlæggelsestiden, patientoplevelsen samt sundhedsøkonomien.

Kontakt

Mail

Sofie Paarup Thomsen 
Forskningsårsstuderende

Send mail til Sofie

Adresse

Medicinsk Afdeling 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15  
8930 Randers NØ