Om projektet

Projekttitel

TIMING: rettidig opfølgning i screening af kolorektal kræft

Periode

Juni 2020 til juli 2024

Forskningsområde

Formålet med Ph.d.-undersøgelsen er at evaluere anbefalingerne i det danske nationale screeningsprogram for kolorektal kræft til borgere, der har en positiv fækal immunokemisk test (FIT) og en efterfølgende koloskopi uden kolorektal kræftfund. Det overordnede mål er at sikre kvalitet og ressourceeffektivitet i sundhedssystemet.

Pernille har en sygeplejefaglig baggrund inden for abdominal kirurgi og en kandidat i sundhedsvidenskab. Hendes forskningsfokus er registerbaserede kohortestudier inden for kræftscreening.

Afdeling og vejledere

Afdeling

Afdeling for Folkeundersøgelser

Vejledere

  • Sisse Helle Njor, Assisterende prof., Afd. for Folkeundersøgelser
  • Berit Andersen, Prof., Afd. for Folkeundersøgelser

Kontakt

Telefon og mail

Pernille Thordahl
Kandidat i Sundhedsvidenskab

Tlf. 78 42 02 68

 

Send mail til Pernille

Adresse

Afdeling for Folkeundersøgelser 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15 
8930 Randers NØ