Kvidnesygdomme og Barsel Sengeafsnit varetager uddannelse af sygeplejestuderende i modul 1, 4 og 11, jordemoderstuderende i 4, 5 og 6 semester og social- og sundhedsassistentelever.

De mange studerende på forskellige uddannelsesniveauer er med til at skabe et spændende studiemiljø. Afsnittet har en klinisk vejleder, som har det overordnede ansvar for elever/studerende og er ansvarlig for, at der er relevante uddannelsestilbud samt at studiemulighederne og rammerne er opfyldt.

Afsnittet består af en gruppe af meget erfarne og engagerede sygeplejersker samt en gruppe af nye sygeplejersker med mindre specialeerfaring men med meget stort engagement i både speciale og uddannelse af studerende. Personalet er meget engageret i at deltage i undervisning af studerende.

Som studerende på afsnit E5 vil du arbejde med patientforløb inden for såvel det gynækologiske/obstetriske speciale som barselsspecialet. Det gynækologiske/obstetriske speciale spænder vidt.

Store hovedgrupper er patienter, der skal have fjernet livmoderen eller opereres for nedsynkning. En anden stor gruppe er patienter med problemer i graviditeten eksempelvis spontane aborter, blødning i graviditeten og svangerskabsforgiftning.

Afsnittet yder ligeledes pleje og omsorg til terminale patienter og deres pårørende.

I forhold til barselsspecialet handler det om nybagte mødre med et kompliceret fødselsforløb, eksempelvis kejsersnit, cup forløsning (barnet hjælpes ud med ”sugekop”, så lægen kan trække barnet ud), svangerskabsforgiftning og stort blodtab.

Som studerende har du gode muligheder for at følge patienten i et forløb, hvor du deltager i modtagelsen af såvel den planlagte som den akutte patient. Du har mulighed for at deltage i indlæggelsessamtale, følge med patienten til operation og efterfølgende deltage i den postoperative sygepleje.

Du vil ligeledes få mulighed for at yde sygepleje til den nybagte mor ud fra de spædbarnsvenlige principper.

Samarbejde mellem klinisk vejleder og studerende

Klinisk undervisning på Kvindesygdomme og Barsel Sengeafsnit vil overordnet blive organiseret således:

Den studerende og den kliniske vejleder planlægger løbende, hvilke patienter den studerende skal følge i sine patientforløb

  • Via de planlagte patientforløb får den studerende mulighed for at studere i forhold til afsnittets speciale, målene for semestret og de obligatoriske kliniske indholdselementer
  • Den kliniske vejleder varetager vejledning af den studerende i forhold til klinisk sygepleje eller planlægger, hvilke sygeplejersker, der skal fungere som daglige vejledere. 
  • Den studerende og den kliniske vejleder afholder ugentlige samtaler, hvor der reflekteres over praksis.
  • Der foregår evaluering i forhold til målene for semestret og de obligatoriske kliniske indholdselementer.
  • Der planlægges hvilke patientforløb den studerende skal studere i det videre forløb.
  • Både den kliniske vejleder, daglige vejleder og den studerende har ansvar for at dokumentere den studerendes studieaktivitet i forhold til mål og obligatoriske kliniske indholdselementer.
  • I 5. uge af perioden foretager den kliniske vejleder en vurdering af, hvorvidt den studerende har opfyldt kravene for obligatorisk deltagelse i klinisk undervisning og den studerendes standpunkt i forhold til målene for semestret.