Formålet med forskning i Afdeling for Folkeundersøgelser er at skabe nuanceret viden af højeste kvalitet som solidt fundament for beslutninger vedrørende screeningsprogrammer i Danmark. 

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2014 vedrørende nationale screeningsprogrammer defineres screening som tilbud om undersøgelser til store befolkningsgrupper, der som udgangspunkt er raske. 

Forskning i Afdeling for Folkeundersøgelser er inden for dette emnefelt, og centrerer sig især om optimering af kræftscreeningsprogrammer. Projekterne er ofte sundhedstjenesteforskning, hvor der anvendes registre, spørgeskemaer eller interviews i observationelt eller interventions-design.

Forskerteamet består af en forskningsleder, en forskningsrådgiver, en forskningssekretær, en datamanager samt en række forskere og studerende. 

Du kan læse meget om vores forskning og finde link til vores publikationer på forskerteamets engelske hjemmeside:

www.cancerscreeningresearch.rm.dk 

Revideret 01-11-2022